Responsive image
Responsive image
Responsive image

บทความ

 

PAYMENT

ชื่อบัญชี : บริษัท พิมพ์ถูก พิมพ์ดี จำกัด 
เลขที่บัญชี : 0368855316
ธนาคารกสิกรไทย สาขาเพชรเกษม51
 
Account Name : Pimthook Pimdee co.,ltd
Account No:0368855316
Kasikorn Bank ,Petkasam63 Brach
 
---------------------
หัก ณ ที่จ่าย
 
บริษัท พิมพ์ถูก พิมพ์ดี จำกัด 
1888/3-4 ซอยเพชรเกษม63 แขวงหลักสอง 
เขตบางแค กรุงเทพ 10160 
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105561017631
 
Pimthook Pimdee co.,ltd
1888/3-4 Petkasam63 Soi Laksong
Bangkae Bangkok 10160
Tax id Pimthook Pimdee co.,ltd
 
----------------------
ฝ่ายบัญชี 
024443897 ต่อ 0
0971475151