Responsive image
Responsive image
Responsive image

Workings

A3 ปริ้นสี หมึกญี่ปุ่น

A3 ปริ้นสี หมึกญี่ปุ่น

A3 กระดาษอาร์ต 250 แกรม พิมพ์ 4 สี 1 หน้า

0001 ปริ้นสีญี่ปุ่นขนาด A5 หน้าหลัง

0002 ปริ้นสีหมึกญี่ปุ่น A4 หน้าเดียว