Responsive image
Responsive image
Responsive image

Workings

ปก พิมพ์ 4 สี 250Gพร้อมเคลือบเงา เนื้อพิมพ์ 4 สี เข้าเล่มไสกาว

ปก พิมพ์ 4 สี พร้อมแผ่นใส เนื้อในพิมพ์ขาวดำ เข้าเล่มสันขดลวด

ปก พิมพ์ 4 สี 250Gพร้อมเคลือบเงา เนื้อพิมพ์ขาวดำ เข้าเล่มกระดูกงู

ปก พิมพ์ 4 สี 250 แกรม พร้อมเคลือบเงา เนื้อพิมพ์ 4 สี เข้าเล่มมุงหลังคา

ปก พิมพ์ 4 สี 130G เนื้อพิมพ์ 4 สี เข้าเล่มมุงหลังคา 12

ปก พิมพ์ 4 สี 250G พร้อมแผ่นใส เนื้อพิมพ์ขาวดำ เข้าเล่มสันเกลียว

ปก พิมพ์ 4 สี 250Gพร้อมเคลือบเงา เนื้อพิมพ์ขาวดำ เข้าเล่มไสกาว 20

ปก พิมพ์ 4 สี 250Gพร้อมเคลือบเงา เนื้อพิมพ์ 4 สี เข้าเล่มไสกาว 17

ปก พิมพ์ 4 สี 250Gพร้อมเคลือบเงา เนื้อพิมพ์4 สี เข้าเล่มไสกาว 6

ปก พิมพ์ 4 สี 250Gพร้อมเคลือบเงา เนื้อพิมพ์ขาวดำ เข้าเล่มไสกาว 7

ปก พิมพ์ 4 สี 250Gพร้อมเคลือบเงา เนื้อพิมพ์ขาวดำ เข้าเล่มไสกาว 11

ปกพิมพ์ ขาวดำ เนื้อพิมพ์ ขาวดำ เข้าเล่ม แม็กแลคซีน

ปกพิมพ์ ขาวดำ เนื้อพิมพ์ ขาวดำ เข้าเล่ม สันรูด

ปก พิมพ์ 4 สี 250 แกรม พร้อมเคลือบเงา เนื้อพิมพ์ ขาว-ดำ เข้าเล่มไสกาว

ปก พิมพ์ 4 สี 250 แกรม พร้อมเคลือบเงา เนื้อพิมพ์ ขาว-ดำ เข้าเล่มไสกาว

เมนูอาหาร กระดาษอาร์ต 250 แกรม เคลือบด้านทุกหน้า เข้าเล่มมุงหลังคา 2

เมนูอาหาร กระดาษอาร์ต 250 แกรม เคลือบด้านทุกหน้า เข้าเล่มมุงหลังคา

0001 สมุดของชำร่วยงานแต่งงาน

0002 สมุดของชำร่วยงานแต่งงาน

0003สมุดของชำร่วยงานแต่งงาน ปก กระดาษอาร์ต 160 แกรม พิมพื 4 สี หน้าเดียว เนื้อใน กระดาษปอร์น 70 แกรม(ไม่มีพิมพ์) เข้าเล่มมุงหลังคา

0004 หนังสือขนาด A4 ปกพิมพ์ 4 สี กระดาษอาร์ต250แกรม+เคลือบเงา เนื้อในพิมพ์ขาวดำหน้าหลังกระดาษปอร์น 70 แกรม เข้าเล่มไสกาว

0005 เข้าเล่มสันห่วงพลาสติก+แผ่นใส

สมุด ของชำร่วยงานแต่งงานขนาดA6 เข้าเล่มมุงหลังคา

ปริ้น portfolio พิมพ์ 4 สี ทั้งเล่ม เข้าเล่มไสกาว

0008 สมุดของชำร่วยงานแต่งงานขนาด A6 เข้าเล่มมุงหลังคา

0009 สมุดของชำร่วยงานแต่งงานขนาด A6 เข้าเล่มมุงหลังคา