Responsive image
Responsive image
Responsive image

กล่องใส่กระดาษ A2 (ใส่ A1 พับครึ่งได้) ขนาดกลางออก 75*95cm ขนาดพับ 45.5*32.3cm ความหนา 5.8cm

ราคา/ใบ 130.00 บาท