Responsive image
Responsive image
Responsive image

กล่องใส่กระดาษ A1 (ใส่ A0 พับครึ่งได้) ขนาดกลางออก 87*120cm ขนาดพับ 62.54*48cm ความหนา 5.8cm

ราคา/ใบ 150.00 บาท