Responsive image
Responsive image
Responsive image

กระดาษขาวฟ้า แบบม้วนสำหรับพล็อตเตอร์ น้ำหนัก 80 แกรม/ตารางเมตร ขนาด A2 (44cm*150M)

ราคา/ม้วน 860.00 บาท