Responsive image
Responsive image
Responsive image

กระดาษขาวฟ้า แบบม้วนสำหรับพล็อตเตอร์ น้ำหนัก 80 แกรม/ตารางเมตร ขนาด A1 (62cm*50M)

ราคา/ม้วน 290.00 บาท