เครื่องติดฉลาก

เครื่องติดฉลาก พร้อมพิมพ์วันที่

ราคา/เครื่อง 49500.00 บาท

เครื่องติดสติกเกอร์

ราคา/เครื่อง 32500.00 บาท

เครื่องติดสิกเกอร์ แบบติดมือ

ราคา/เครื่อง 4500.00 บาท