Language thai eng
Font Size
A  A  A

เรามีอุปกรณ์พร้อมให้บริการ เครื่องถ่ายเอกสารขาวดำ


 เครื่องถ่ายเอกสารเลเซอร์สี 


 เครื่องพิมพ์ออฟเซท


เครื่องถ่าย ปริ้น สแกน A0 A1 A2

เครื่องไสกาวสำหรับเข้าเล่มหนังสือ
 

 


เครื่องเคลือบปก

 

เครื่องพิมพ์และไดคัท


 


เครื่องเข้าเล่มสันห่วงเหล็ก


เครื่องเข้าเล่มกระดูกงู
เครื่องเข้าเล่มสันห่วงพลาสติก


 

            


เครื่องตัดกระดาษไฟฟ้า

  ปริ้นสี / ถ่ายเอกสารสี เลเซอร์ ถูกสุด 3 บาท

 

 

 

 

 

 

 

ปกสีแท้เคลือบเงา  เนื้อในขาวดำ

 

 

ปกสีแท้เกระดาษอาร์ต 130 แกรม

 

 

ปกสีจีนเกระดาษปอร์น 80 แกรม เนื้อในพิมพ์ขาวดำ 70 แกรม ปอร์น เข้าเล่มสันเกลียว

 

ปริ้นสีแท้ระดาษอาร์ต 200 แกรม ทั้งเล่ม

 

ปกสีแท้เกระดาษอาร์ต 250 แกรม เคลือบเงา เนื้อในสีจีน เข้าเล่มไสกาว พร้อม ซีดี

 

ปริ้นสีแท้ระดาษอาร์ต 250 แกรม ทั้งเล่ม

 

 

ปริ้นสีแท้ระดาษอาร์ต 250 แกรม เคลือบเงา เนื้อใน ถ่ายเอกสารขาวดำ ด้วยกระดาษถนอมสายตา 60 แกรม


ปกปริ้นสีแท้ (ไม่เคลือบ) เนื้อ ขาวดำ กระดาษปอร์น70 แกรม เข้าเล่มไสกาว


ปกปริ้นสีแท้เคลือบเงา เนื้อในสีจีน กระดาษปอร์น70 แกรม เข้าเล่มไสกาว

โพสตอบ
รายละเอียด   
_dry _sad _smile _bigGrin _tongue _mad _blink _huh _laugh _mellow _oh _rollEyes _unSure _wink _cool 
Reload captcha  
รหัสยืนยัน   
ชื่อ