shopup.com

 

ศูนย์การพิมพ์ครบวงจร
พิมพ์ถูก พิมพ์ดี
////////////////////////////////////////////////////////////////////
เปิดทำการจันทร์ - เสาร์
เวลา 09:00 - 18:00
091-7715946
02-4443897

 

 

871815
เข้าเล่ม:ไสกาว กระดูกงู สันเกลียว สันเกลียว มุงหลังคา

16 เมษายน 2018

ผู้ชม 1639 ผู้ชม

 

 

ขนาด : A4

ปกพิมพ์ 4 สี ด้วยกระดาษอาร์ต 260 แกรม  (ไม่เคลือบ)

เนื้อ พิมพ์ขาวดำด้วยกระดาษปอร์น 70 แกรม 100 หน้า

เข้าเล่ม : ไสกาว

ราคา : 83 บาท 

จำนวน : 100 เล่ม

 

ขนาด : A4

ปกพิมพ์ 4 สี + แผ่นใส

เนื้อ พิมพ์ขาวดำด้วยกระดาษปอร์น 70 แกรม 100 หน้า

เข้าเล่ม : สันขดลวด

ราคา : 83 บาท 

จำนวน : 100 เล่ม

 

 

ขนาด : A4

ปกพิมพ์ 4 สี + แผ่นใส

เนื้อ พิมพ์ขาวดำด้วยกระดาษปอร์น 70 แกรม 100 หน้า

เข้าเล่ม : สันห่วงพลาสติก

ราคา : 80 บาท 

จำนวน : 10 เล่ม

 

 

ขนาด : A4

ปกพิมพ์ 4 สี 

เนื้อ พิมพ์ 4 สี 16 หน้า

เข้าเล่ม : มุงหลังคา

ราคา : 140 บาท 

จำนวน : 20 เล่ม

 

 

ขนาด : A4

ปก พิมพ์ขาวดำ ด้วยกระดาษปอร์นสี 80 แกรม

เนื้อ พิมพ์ขาวดำด้วยกระดาษปอร์น 70 แกรม 100 หน้า

เข้าเล่ม : สันเทป

ราคา : 50 บาท 

จำนวน : 60 เล่ม

 

หนังสือขนาด A5

ปกพิมพ์ 4 สี ด้วยกระดาษอาร์ต 260 แกรม พิมพ์ 4 สี (ไม่เคลือบ)

เนื้อ พิมพ์ขาวดำด้วยกระดาษปอร์น 70 แกรม 60 หน้า

เข้าเล่ม : มุงหลังคา

ราคา : 36 บาท 

จำนวน : 80 เล่ม

 

 

 

ขนาด : A4

ปกพิมพ์ 4 สี ด้วยกระดาษอาร์ต 260 แกรม  (ไม่เคลือบ)

เนื้อ พิมพ์ขาวดำด้วยกระดาษปอร์น 70 แกรม 100 หน้า

เข้าเล่ม : ไสกาว

ราคา : 83 บาท 

จำนวน : 100 เล่ม

 

เข้าเล่ม : ไสกาว

 

เข้าเล่ม : มุงหลังคา

 

เข้าเล่ม : ไสกาว

 

เข้าเล่ม: ไสกาว

 

เข้าเล่ม : มุงหลังคา

 

เข้าเล่ม : ไสกาว

 

เข้าเล่ม : ไสกาว

 

เข้าเล่ม : มุงหลังคา

 

เข้าเล่ม : ไสกาว

 

เข้าเล่ม : ไสกาว

 

 

เข้าเล่ม : สันขดลวด

 

 

Engine by shopup.com